Agile în practică – workshop în cadrul cursului MPI, SIMPRE

Data: 15, 17 Noiembrie 2016

Managementul Proiectelor Informatice, Master SIMPRE, ASE

Obiectivele sesiunilor de lucru

 

În cele două sesiuni am pus accentul pe exemplificarea a două roluri specifice framework-ului Scrum (Product Owner și Scrum Master) prin:

 1. Abordare centrată pe indivizi și interacțiune specifică unui mediu agil de lucru
 2. Prezentarea experienței din aplicarea Agile/Scrum
 3. Integrarea conceptelor teoretice prin învățare experiențială

Scrum Master-ul are un rol de sprijin pentru Echipa de dezvoltare și Product Owner. El se asigură că există cadrul potrivit pentru desfășurarea activităților. Una din abilitățile cele mai importate ale unui Scrum Master este cea de facilitare. Rolul său este de a se asigura că ceremoniile Scrum (Planning, Daily Standup, Review și Retrospective) se desfășoară într-un mod productiv pentru participanți.

Product Owner-ul este persoana care împărtășeste viziunea produsului și comunică echipei de dezvoltare obiectivele de sprint. Ajutat de Scrum Master transformă întâlnirile de proiect în adevărate sesiuni de lucru menite să conducă la alinierea echipei, la clarificarea cerințelor și la energizarea indivizilor pentru a asigura angajamentul acestora în cadrul sprintului.

Sesiunea 1 – structură și formatul întâlnirii

 

Formatul sesiunii a fost cel de discuție facilitată prin metoda Lean Coffee (http://leancoffee.org/). Această tehnică se pretează inclusiv întâlnirii de Retrospectiva pentru a decide în mod colaborativ agenda și pentru a mentine discuția concentrată pe subiect. Facilitatorul are rolul de a stimula descoperirea intereselor celor implicați în discuție, de a propune subiecte, de a modera discuția și de ghida participanții către ajunge la o concluzie privind subiectele abordate.

Concepte/subiecte abordate:

 • Scrum vs Kanban
 • User Stories
 • Obiectivul sprintului
 • Certificări
 • Cum se estimează backlog- de produs / Poker Planning
 • Cine alege metodologia de lucru
 • Product Owner/Business Analyst/Scrum Master – roluri si responsabilități

 

La finalul sesiunii am folosit metoda Feedback Door (https://dzone.com/articles/feedback-door) pentru a culege impresii de la participanți despre sesiunea de lucru. Această tehnică este utilizatăîn cadrul echipelor ca metodă facilă de a reflecta la modul în care s-a desfășurat o întâlnire.

Sesiunea 2

 

În a doua sesiune am organizat un exercițiu care să simuleze viața într-un mediu de lucru Agile. Am format două echipe a căror misiune a fost să dezvolte specificațiile pentru un produs software.

Concepte/subiecte abordate:

 • Formarea echipei – sumarizarea abilităților și competențelor (menționarea a câte 3 din fiecare categorie)
 • Alinierea la viziunea produsului – prezentare și dialog
 • Identificarea beneficiarilor produsului – folosind Personas ca instrument
 • Construirea unui backlog de produs – prin utilizarea user stories
 • Prioritizarea și estimarea backlog-ului de produs folosind MoSCoW și Planning Poker

0

1

2

2

3

3

4

5

6 7

8

9

10

Realizarea planul individual de doctorat

O primă activitate importantă din deschiderea studiului pentru doctorat este realizarea planului individual de doctorat. Spre deosebire de ciclul de licență sau master unde există o curiculă predefinită, cursuri și seminarii la care să participi, examene și proiecte, activitatea de la doctorat este mult mai flexibilă. Se bazează pe studiul individual, pe colaborarea cu profesorul conducător de doctorat, comisia de îndrumare și alți cercetători a căror interese sunt similare cu ale tale.

PID-ul este un instrument care te ajută să îți clarifici direcția de cercetare pe care o vei urma în cei trei ani de studiu. Elemente importante din cadrul PID-ului.

 • tema de cercetare și titlul tezei de doctorat
 • programul de pregătire bazat pe studii avansate
 • comisia de îndrumare
 • activitățile de cercetare și rezultatele estimate

Rezultatul activității este un document care se depune la școala doctorală în prima lună din primul an. Pe baza acestui document îți vei evalua progresul la finalul fiecarui an de studiu pe baza rapoartelor pe care le prezinți comisiei de îndrumare.

Personal mi s-a părut mult mai important procesul de realizare a PID-ului decât rezultatul în sine pentru că este o activitate de colaborare și de aliniere.

Draftul înițial l-am realizat pornind e la propunerea de proiect pe care am făcut-o în vară la admitere. La ea am adăugat un plan de activități pentru fiecare din obiectivele enunțate în proiect. Ca în orice proces planificare, și mai ales în cazul unui studiu care nu are un rezultat predefinit și a cărui obiectiv este să realizezi o contribuție originală, este dificil (dacă nu imposibil) șă prevezi toate activitățile din proiect pe o perioadă de 3 ani. Așa că planificarea se face pe baza unor etape cunoscute și specifice cercetării la care se adaugă activități cât mai specifice cu putință. În baza lor se estimează rezultatele care să coincidă cu standardele și așteptările unui proiect de cercetare.

Activitatea este similară cu cea de product management în care definești o viziune asupra problemei pe care o rezolvi și o serie de obiective pe care să le urmărești.

Pe baza draftului am discutat cu domn profesor despre sugestiile dânsului privind comisia de îndrumare, materiile pe care să le urmez în primul an de studiu la un master de cercetare pentru a aprofunda cunoștințele și despre modalități de a defini obiective cât mai clare. Au urmat o serie de iterații până la obținerea formei finale.

Activitatea de cercetare se desfășoară pe o perioadă de 3 ani și vizează îndeplinirea următoarelor etape:

etape-cercetare

Realizarea stadiul actual al cunoașterii presupune consultarea bibliografiei exisistente în domeniul ales. Se desfășoară o analiză critică a literaturii de specialitate care are ca rezultat identificarea oportunităților de a aduce o contribuție originală prin propriul demers de cercetare. Sunt definite premizele cercetării, ipotezele de cercetare și metodologia de cercetare.