ScienceDB – descrierea aplicației

Pentru gestionarea articolelor din jurnale academice a fost dezvoltată aplicația web AgileResearch ScienceDB.

Aplicația permite încărcarea bibliografiei din diverse surse folosind fișiere in formatul BibTeX sau prin adăugare manuală. De asemenea permite gesionarea glosarului de cuvinte cheie folosite în studiul sistematic al literaturii. Tehnologiile folosite sunt NodeJS, AngularJS, JQuery, Bootstrap și Azure Cloud. Articolele sunt stocate în format PDF pe Dropbox.

În prezent baza de date este populată cu 531 articole pe domeniul Agile.