Grupul țintă

Grupul tintă către care sunt adresate rezultatele cercetării este alcătuit din:

  • companii de dezvoltare software care doresc să îmbunătățească metodele de dezvoltare a soluțiilor mobile prin introducerea de bune practici care să conducă la creșterea productivității
  • companii de de dezvoltare software care urmăresc să introducă mecanisme care conduc la inovare de produs sau de proces
  • universități și centre de formare profesională care urmăresc actualizarea curiculei abordând metodologii orientate către inovare
  • dezvoltatori software care doresc să se perfecționeze profesional