Home

Acest site cuprinde activități desfășurate, rezultate obținute și materiale studiate în cadrul proiectului de cercetare doctorală pentru tema “Metodologii agile de dezvoltare a soluțiilor mobile“. Doctorand Eduard Nicolae BUDACU Sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Paul POCATILU Domenii de interes